• Groovy Apparel
  • https://sinhvienkinhdoanh.com/public/UserPhotos/manager/sp moi/keyfinder2.png
  • https://sinhvienkinhdoanh.com/public/UserPhotos/manager/sp moi/keyfinder3.png
  • https://sinhvienkinhdoanh.com/public/UserPhotos/manager/sp moi/keyfinder4.png

THIẾT BỊ THÔNG MINH CHỐNG THẤT LẠC ĐỒ VẬT

Tìm kiếm/ Định vị: Bé yêu, thú cứng, chìa khóa, ba lô, ví tiền…

Giá: 119,000 VND

Loại: Đồ dùng, dụng cụ cá nhân

Chọn Số Lượng:


Chi Tiết Kỹ Thuật

  • Tìm kiếm/ Định vị: Bé yêu, thú cứng, chìa khóa, ba lô, ví tiền…
  • Báo động khi khoảng cách vượt quá 20m: Quên trên xe taxi, ra khỏi nhà, rơi trên đường đi…
  • Tìm điện thoại khi thất lạc
  • Xác định vị trí thất lạc trên bản đồ
  • Điều khiển điện thoại chụp hình từ xa.