Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn giao dịch

Tab chính

TÀI KHOẢN CỔ PHẦN

Để nạp mã tặng cổ phần hãy đăng ký tài khoản thành viên bằng facebook hoặc email và vào tài khoản cổ phần nhập mã bí mật vào khung ô nạp mã.Thành viên nắm giữ cổ phần tặng từ quỹ của nhà đầu tư với mục đích đồng hành cùng phát triển, được quy đổi theo tỷ giá CP với VNĐ, CP tặng chỉ được chuyển nhượng và rút vốn cùng thời hạn với nhà đầu tư chiến lược theo điều lệ công ty cổ phần là 3 năm, 1 giá trị mã tặng CP sử dụng cho 01 tk thành viên. 1 lệnh giao dịch tối thiểu là 01 cổ phần, giá trị mỗi cổ phần tăng giảm phụ thuộc vào nhu cầu và sự phát triển của Vie với cộng đồng. Cổ phần phổ thông tạo ra từ quy đổi với tk VNĐ, được rút vốn khi quy đổi về tk VNĐ.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TÀI KHOẢN VNĐ
* Giao dịch nạp tiền và rút tiền từ ngân hàng và một số đối tác, nạp tiền bằng mã hóa, tối thiểu 1 lần giao dịch 10.000 vnđ, chuyển ngang cấp với thành viên khác, chuyển sang tk cộng đồng, quy đổi thành cổ phần của Vie và ngược lại, dùng chi trả tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Vie,
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TÀI KHOẢN CỘNG ĐỒNG
*Quỹ tạo ra từ nguồn lợi kinh doanh của Vie, từ tài trợ của những công ty thành viên, mạnh thường quân trong nước và nước ngoài. Việc chi tiêu sẽ do quản trị của Vie dựa trên ý kiến chung của thành viên nhóm (Vie GIAO LƯU THẦN TƯỢNG ).Tổ chức giao lưu ca sĩ với cộng đồng giúp đỡ người khó khăn